Clinica medicala de medicina muncii 0735220600 București

Clinica medicala de medicina muncii

Examenul medical periodic se efectueaza obligatoriu pentru toti lucratorii.

Frecventa examenului medical periodic este stabilita prin fisele intocmite conform modelului prevazut in Anexa nr. 1 la H.G. nr. 355/2007 si poate fi modificata numai la propunerea medicului specialist in medicina a muncii, cu informarea angajatorului.

Examenul medical periodic se finalizeaza de asemenea prin completarea de catre medicul de medicina muncii a fisei de aptitudine in doua exemplare: unul pentru angajator si unul pentru angajat.

SUNA ACUM