Clinica medicala de medicina muncii 0735220600 București

Clinica medicala de medicina muncii

Fișe privind serviciile medicale profilactice detaliate în funcție de expunerea profesională (conform HG 355 / 2007) privind supravegherea sănătății lucrătorilor)

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– ECG
– hemogramă
– examen psihologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– tiocianaţi în urină, la sfârşitul schimbului de lucru – anual
– ECG – anual
– hemogramă – anual
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie

Examen medical periodic
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie
– ECG

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– tiocianaţi în urină, la sfârşitul schimbului de lucru – anual
– spirometrie – anual
– ECG – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– testarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– testarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual – anual
– alcool metilic în urină (la sfârşitul schimbului de lucru) – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– hemogramă pentru metilciclohexanol
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– hemogramă (pentru metilciclohexanol) – anual
– determinarea acetonei în urină (pentru alcool izopropilic) (la sfârşitul schimbului de lucru) – anual
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie
– RPS

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– examen sumar de urină (urobilinogen)
– creatinină sanguină
– hemogramă

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urină (urobilinogen) – anual
– determinarea benzidinei în urină (pentru benzidina) – anual
– hemogramă – anual
– examen citologic al exfoliatului vezical – la 10 ani de la angajare şi apoi anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie
– RPS

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie
– hemogramă
– ECG

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– hemogramă – anual
– arsenurie la sfârşitul săptămânii de lucru – anual, şi la nevoie, la indicaţia medicului de medicina muncii
– ECG – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– ECG
– RPS

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– ECG – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– hemogramă
– spirometrie
– TGO, TGP, GGT

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– hemogramă – anual
– fenoli urinari totali la sfârşitul schimbului de lucru semestrial sau acid S-fenilmercapturic urinar la sfârşitul schimbului de lucru – anual
– TGO, TGP, GGT – anual
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: ochi, tegumente)

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: ochi, tegumente)

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie
– RPS

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– spirometrie – anual
– dozarea beriliului în urină (la sfârşitul schimbului de lucru) – anual
– hemogramă – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: tegumente, aparat respirator)
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: tegumente, aparat respirator)
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– hemogramă
– examen sumar de urină (proteinurie)
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– hemogramă – anual
– examen sumar de urină (atenţie la proteinurie) la sfârşitul schimbului de lucru – anual
– cadmiurie (la sfârşitul schimbului de lucru) – anual
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual, şi în timpul campaniei de lucru – săptămânal
– colinesteraza eritrocitară sau serică în timpul campaniei de lucru, din 10 în 10 zile sau după o expunere severă accidentală
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: ochi, tegumente)
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: ochi, tegumente)
– acetonurie la sfârşitul schimbului de lucru (numai pentru acetonă) – anual
– metiletilcetonurie (numai pentru metiletilcetonă) la sfârşitul schimbului de lucru – anual
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: ochi)

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: ochi)

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: tegumente, aparat respirator, etilism cronic)

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: tegumente, aparat respirator, etilism cronic)

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: sistemul nervos central şi periferic)
– spirometrie
– ECG
– RPS

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: sistemul nervos central şi periferic)
– spirometrie – anual
– ECG – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– tiocianaţi în urină la sfârşitul schimbului de lucru – anual
– hemogramă – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– TGO, TGP, GGT
– număr trombocite
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– TGO, TGP, GGT – anual
– număr trombocite – anual
– radiografia mâinilor – la indicaţia medicului de medicina muncii
– test presor la rece – anual
– fosfataza alcalină – anual
– examen sumar urină (urobilinogen) – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: aparat respirator)
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: aparat respirator)
– spirometrie – anual
– cobalturie la sfârşitul săptămânii de lucru – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– hemogramă
– examen sumar urină (urobilinogen)
– TGO, TGP, GGT
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– hemogramă – anual
– examen sumar urină (urobilinogen) – anual
– TGO, TGP, GGT – anual
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: căi aeriene superioare – ulceraţie, perforaţie sept nazal pentru cromul hexavalent)
– hemogramă
– spirometrie
– RPS

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: căi aeriene superioare – ulceraţie, perforaţie sept nazal pentru cromul hexavalent)
– spirometrie – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– cromurie la sfârşitul săptămânii de lucru – anual
– examen citologic al sputei – la 10 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: aparat respirator)
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: sistemul nervos, starea psihică)
– TGO, TGP, GGT
– examen sumar de urină (urobilinogen)

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: sistemul nervos, starea psihică)
– TGO, TGP, GGT – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: tegumente, aparat respirator)
– spirometrie
– ECG

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: tegumente, aparat respirator)
– ECG – anual
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– examen sumar de urină (urobilinogen)
– TGO, TGP, GGT

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urină (urobilinogen) – anual
– TGO, TGP, GGT (şi alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii) – anual
– metilformamidă în urină (pentru dimetilformamidă) la sfârşitul schimbului de lucru – anual
– n-metilacetamidă în urină (pentru n-n-demetilacetamidă) la sfârşitul săptămânii de lucru – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– examen sumar de urină (urobilinogen)
– TGO, TGP, GGT

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urină (urobilinogen) – anual
– TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii
– creatinină sanguină
– examen sumar de urină (urobilinogen)
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii – anual
– creatinină sanguină – anual
– examen sumar de urină (urobilinogen) – anual
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– examen sumar de urină (urobilinogen)
– creatinină sanguină
– spirometrie
– TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urină (urobilinogen) – anual
– creatinină sanguină – anual
– TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii – anual
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie
– RPS

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical la angajare:
– examen clinic general

Examen medical periodic:
– examen clinic general – la fiecare 10 zile de la începerea campaniei
– determinarea colinesterazei serice sau eritrocitare – în timpul campaniei de lucru, din 10 în 10 zile sau după o expunere severă accidentală

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– hemogramă (pentru fenil-glicidil-eter)
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– hemogramă (pentru fenil-glicidil-eter) – anual
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– examen sumar de urină (urobilinogen)
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– hemogramă
– examen sumar de urină
– creatinină sanguină

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– hemogramă, reticulocite (când există anemie) – anual
– examen sumar de urină – anual
– creatinină sanguină – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– TGO, TGP, GGT
– creatinină sanguină

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– fenoli totali urinari la sfârşitul schimbului de lucru – anual
– dozarea pentaclorfenolului în urină (pentru pentaclorfenol) la sfârşitul schimbului de lucru – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– determinarea fluorului în urină (la sfârşitul schimbului de lucru) – anual
– radiografia unui element al scheletului: la indicaţia medicului de medicina muncii
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– ECG

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– hemogramă
– examen sumar de urină (urobilinogen)
– TGO, TGP, GGT
– ECG

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– hemogramă – anual
– radiografie dentară şi a mandibulei – la indicaţia medicului de medicina muncii
– examen sumar de urină – anual
– TGO, TGP, GGT – anual
– creatinină sanguină – anual
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: aparatul respirator)
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: aparatul respirator)
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– hemogramă completă (în special pentru metil- şi butilcelosolv)
– examen sumar de urină

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urină – anual
– creatinină sanguină – anual
– hemogramă (în special pentru metil şi butil- celosolv) – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– hidrazinurie (pentru hidrazină) la sfârşitul schimbului de lucru – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– creatinină sanguină
– TGO, TGP, GGT
– examen sumar de urină (urobilinogen)
– ECG

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– acid tricloracetic şi tricloretanol în urină la sfârşitul săptămânii de lucru – anual
– acid trifluoroacetic în sânge la sfârşitul schimbului de lucru (pentru halotan) – anual
– hexaclorbenzen în ser la sfârşitul schimbului de lucru (pentru hexaclorbenzen) – anual
– p-clorfenol total în urină la sfârşitul schimbului de lucru (pentru clorbenzen) – anual
– clorură de metilen în sânge la sfârşitul schimbului de lucru (pentru clorura de metilen) – anual
– brom în sânge la sfârşitul schimbului de lucru (pentru bromura de metil) – anual
– 2,5 diclorfenol total în urină la sfârşitul schimbului de lucru (pentru 1,4 diclor benzen) – anual
– examen sumar de urină (urobilinogen) – anual
– creatinină sanguină – anual
– TGO, TGP, GGT – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– hemogramă
– spirometrie
– TGO, TGP, GGT (pentru toluen)
– examen sumar de urină (pentru toluen)

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– acid hipuric şi/sau orto-cresol în urină (pentru toluen) la sfârşitul schimbului de lucru – anual
– acid metilhipuric în urină (pentru xilen) la sfârşitul schimbului de lucru – anual
– spirometrie – anual
– hemogramă – anual
– TGO, TGP, GGT (pentru toluen) – anual
– sumar de urină (pentru toluen) – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: tegumente, aparat respirator)
– spirometrie
– RPS

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: tegumente, aparat respirator)
– RPS – la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani
– spirometrie – anual
– examen citologic al sputei – la 10 ani de la angajare, apoi din 2 în 2 ani

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– hemogramă
– examen sumar de urină
– ECG
– TGO, TGP, GGT

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– hemogramă şi reticulocite – anual
– examen sumar de urină (urobilinogen) – anual
– TGO, TGP, GGT – anual
– creatinină sanguină – anual
– arsen sau stibiu în urină la sfârşitul săptămânii de lucru – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie
– ECG

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– pseudocolinesterază serică – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– telur în urină (pentru telur şi compuşi) la sfârşitul schimbului de lucru – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie
– RPS

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– TGP, TGO
– ECG
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– TGP, TGO – anual
– ECG – anual
– spirometrie – anual
– DDT în sânge la sfârşitul schimbului de lucru – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie
– RPS

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: sistem nervos central şi periferic, stare psihică)

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual (cu atenţie la statusul psihoemoţional, tulburări de mers, disartrie, sialoree)
– manganurie la sfârşitul schimbului de lucru – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: sistem nervos central şi periferic, stare psihică, tiroidă, cavitate bucală)
– creatinină sanguină

Examen medical periodic:
– examen clinic general (atenţie la examinarea cavităţii bucale, statusul psihoemoţional, modificarea scrisului) – anual
– mercur în urină (la începutul schimbului următor) – anual
– mercur în sânge la sfârşitul schimbului de lucru – anual
– creatinină sanguină – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– ECG
– hemogramă

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– ECG – anual
– carboxihemoglobinemie – anual, la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie
– RPS

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– nichel în urină la sfârşitul schimbului de lucru – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– spirometrie – anual
– examen citologic al sputei la muncitorii de la rafinarea nichelului – la 10 ani de la angajare şi apoi din 2 în 2 ani

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– hemogramă
– ECG

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– nichel în urină la sfârşitul schimbului de lucru – anual
– carboxihemoglobinemie la sfârşitul schimbului de lucru – anual
– hemogramă – anual
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– ECG

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– hemogramă
– examen sumar de urină (urobilinogen)
– ECG
– TGO, TGP, GGT

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– hemogramă la sfârşitul schimbului de lucru – anual
– methemoglobinemie la sfârşitul schimbului de lucru (pentru nitrobenzen) – anual
– paranitrofenol total urinar la sfârşitul schimbului de lucru (pentru nitrobenzen) – anual
– examen sumar de urină (urobilinogen) – anual
– TGO, TGP, GGT – anual
– creatinină sanguină – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: ochi, aparat respirator)
– spirometrie
– RPS

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii – spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie
– ECG

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– ECG – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urină (urobilinogen) – anual
– TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice indicate de medicul de medicina muncii – anual
– creatinină sanguină – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare: – examen clinic general – hemogramă – creatinină sanguină – uroporfirine urinare – ECG Examen medical periodic: – examen clinic general – semestrial – acid deltaaminolevulinic în urină la sfârşitul schimbului de lucru – anual – protoporfirină liberă eritrocitară în sânge la sfârşitul schimbului de lucru – anual – plumbemie la sfârşitul schimbului de lucru – anual – hemogramă – anual – creatinină sanguină – anual – EMG – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical la angajare:
– examen clinic general

Examen medical periodic:
– examen clinic general – semestrial (atenţie la posibile tulburări psihice – iritabilitate, insomnie, anxietate, ataxie, mioclonii, probe vestibulare)
– plumb total şi/sau plumb dietil în urină la sfârşitul schimbului de lucru – semestrial sau imediat după o expunere severă accidentală

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– TGO, TGP, GGT

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– TGO, TGP, GGT – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie
– RPS

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– RPS

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urină (urobilinogen) – anual
– spirometrie – anual
– stibiu în urină la sfârşitul schimbului de lucru – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– hemogramă

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– acid mandelic urinar la sfârşitul schimbului de lucru sau fenilglioxalic urinar la sfârşitul schimbului de lucru ori stiren în sânge la sfârşitul schimbului de lucru (pentru stiren) – semestrial
– hemogramă – semestrial
– TS, TC, teste de fragilitate vasculară – semestrial

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– ECG

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– acid 2-tio-tiazolidin 4 carboxilic urinar la sfârşitul schimbului de lucru – anual
– testul iodazidic la sfârşitul schimbului de lucru- anual
– ECG – la indicaţia medicului de medicina muncii
– EMG – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: sistem nervos, TA)

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: sistem nervos, căderea părului, colorarea în negru a rădăcinii firului de păr)
– spirometrie – anual
– taliu în urină – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– telur în urină la sfârşitul schimbului de lucru – anual
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– examen sumar de urină
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urină – anual
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– examen sumar de urină (urobilinogen)
– TGO, TGP, GGT
– creatinină sanguină

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urină (urobilinogen) – anual
– TGO, TGP, GGT – anual
– creatinină sanguină – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– hemogramă
– examen sumar de urină (urobilinogen)
– ECG
– TGO, TGP, GGT

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– testarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual – anual
– spirometrie – anual
– hemogramă – anual
– examen sumar de urină (urobilinogen) – anual
– TGO, TGP, GGT – anual
– methemoglobinemie la sfârşitul schimbului de lucru – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie la examenul tegumentelor)
– spirometrie
– RPS

Examen medical periodic:
– examen clinic general (atenţie la examenul tegumentelor) – anual
– RPS – la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– vanadiu în urină la sfârşitul schimbului de lucru – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– hemogramă
– examen sumar de urină (urobilinogen)
– TGO, TGP, GGT

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– hemogramă – anual
– examen sumar de urină (urobilinogen) – anual
– TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice indicate de medicul de medicina muncii – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– hemogramă
– timp de sângerare, timp de coagulare, timp de protrombină
– examen sumar de urină pentru hematurie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– hemogramă – anual
– coagulogramă – anual
– examen sumar de urină pentru hematurie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: tegumente, aparat respirator)
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: tegumente, aparat respirator)
– spirometrie – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– ECG
– glicemie
– hemogramă completă
– testarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– testarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual – anual
– ECG – anual
– hemogramă – anual
– glicemie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– audiogramă
– ECG
– testarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– testarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual – anual
– audiogramă – anual
– ECG – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– testarea acuităţii vizuale

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– testarea acuităţii vizuale- anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general; se va insista pe: anamneza familială, personală şi profesională, referitoare la expunerile neprofesionale la radiaţii ionizante, la expunerile medicale în scop diagnostic sau terapeutic şi la eventuale tratamente cu substanţe cu acţiune medulostimulatoare ori meduloinhibitoare
– hemogramă completă, număr reticulocite
– teste citogenetice (la indicaţie)
– examen oftalmologic (specialist), pentru activităţi cu surse de neutroni sau particule grele şi pentru cei care lucrează în imagistică
– examen psihologic
– examen psihologic, examen psihiatric, examen neurologic (specialist), examen oftalmologic, examen ORL, pentru operatorii care lucrează nemijlocit la comanda centralelor nuclearoelectrice şi a reactorilor nucleari

Examen medical periodic:
1. pentru toate categoriile de personal expus la radiaţii ionizante
– examen clinic general – anual
– examen hematologic – la 2 ani
– examen citogenetic după 5 ani de expunere, apoi din 5 în 5 ani (la indicaţie)

2. examinări speciale:
– pentru operatorii care lucrează nemijlocit la comanda centralelor nuclearoelectrice şi a reactorilor nucleari: examen neurologic (specialist) şi examen psihiatric (specialist), examen oftalmologic, examen ORL, glicemie, EKG – anual
– pentru lucrătorii expuşi la neutroni şi particule grele din obiectivele nucleare majore (reactori şi centrale nuclearoelectrice, centre de producţie radiochimică, uzine de prelucrare a combustibilului nuclear, precum şi în alte activităţi (la aprecierea medicului de medicina muncii): examen oftalmologic (specialist) – din 2 în 2 ani
– pentru lucrătorii din sectorul de prelucrare a materiei prime nucleare din minele radioactive în subteran, din centrele de producţie radiochimică, în staţiile de tratare a deşeurilor radioactive, cu o vechime de peste 10 ani; radiografie pulmonară posteroanterioară, citologie în spută, analize citogenetice, contorizare de corp uman – apoi din 5 în 5 ani
– pentru lucrătorii din unităţile de producţie radiochimică şi din unităţile de medicină nucleară care lucrează în mod curent cu iod radioactiv, cu o vechime de peste 5 ani: investigarea funcţiei tiroidiene – din 2 în 2 ani
– pentru cei care lucrează în imagistică – examen oftalmologic (specialist) la 2 ani interval

3. în situaţii de expunere excepţională sau accidentală prin expunere externă sau internă:
– examen clinic general
– examen hematologic complet
– analize citogenetice (aberaţii cromozomiale)
– contorizare de corp uman
– investigaţii de radiotoxicologie
– alte examene de specialitate necesare precizării diagnosticului

Examen medical de angajare:
– examen clinic general
– testarea acuităţii vizuale

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– testarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: sistemul nervos central)

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: sistemul nervos central)

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: ochi, tegumente, aparat respirator)

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: ochi, tegumente, aparat respirator)
– testarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– ECG (cu ECG de efort, la indicaţia medicului de medicina muncii)
– glicemie
– examen sumar de urină

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– ECG – anual
– glicemie – anual
– examen sumar de urină – anual
– ionogramă – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– ECG
– examen sumar de urină

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– ECG – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen radiologic al coloanei vertebrale pentru vibraţiile aplicate întregului corp – la indicaţia medicului de medicina muncii
– examen radiologic al membrelor superioare pentru vibraţiile aplicate sistemului mână-braţ la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– audiogramă

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– audiogramă – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie
– RPS

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– aluminiu în urină la sfârşitul schimbului de lucru – anual
– RPS – la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie
– RPS

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS şi OAD – la 5 ani de la angajare, apoi din 3 în 3 ani
– spirometrie – anual
– examen citologic al sputei – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie
– RPS

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie
– RPS

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – din 5 în 5 ani
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie
– RPS

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie
– RPS

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – la 5 ani de la încadrare şi apoi din 3 în 3 ani
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie
– RPS

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– RPS – la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie
– RPS

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– RPS – la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie
– RPS

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– RPS – la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– spirometrie
– RPS

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– RPS – la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani

Examen medical la angajare:
– examen clinic general

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examene serologice specifice şi/sau investigaţii pentru depistarea agentului patogen profesional – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical la angajare:
– examen clinic general

Examen medical periodic:
– examen clinic general – semestrial

Prin lucru la înălţime se înţelege activitatea desfăşurată la minimum 2 m măsuraţi de la tălpile picioarelor lucrătorului până la baza de referinţa naturală (solul) sau orice altă bază de referinţă artificială, bază faţă de care nu există pericolul căderii în gol.

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– probe vestibulare, probe de echilibru efectuate de medicul de medicina muncii
– testarea acuităţii vizuale, câmpul vizual
– audiogramă
– examen psihologic – la indicaţia medicului de medicina muncii
– ECG
– glicemie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– testarea acuităţii vizuale, câmpul vizual – anual
– ECG – anual
– glicemie – anual
– audiogramă – anual
– probe vestibulare, probe de echilibru efectuate de medicul de medicina muncii – anual
– examen psihologic – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: acuitate vizuală şi simţ cromatic, probe vestibulare de echilibru)
– testarea acuităţii vizuale, simţ cromatic, câmp vizual
– probe vestibulare, probe de echilibru
– audiogramă
– glicemie
– examen psihologic – la indicaţia medicului de medicina muncii
– ECG

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– probe vestibulare, probe de echilibru – anual
– audiogramă – anual
– glicemie – anual
– examen psihologic – la indicaţia medicului de medicina muncii
– ECG – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: sistem osteomusculoarticular, sistem nervos periferic)

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: sistem osteomusculoarticular, sistem nervos periferic)
– radiografii ale segmentelor osteoarticulare interesate – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– testarea acuităţii vizuale

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– testarea acuităţii vizuale – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual

1. Personalul care manipulează carnea crudă din unităţile de industrializate a cărnii
2. Personalul care lucrează nemijlocit la prepararea alimentelor în bucătăriile unităţilor de alimentaţie publică şi colectivă, în laboratoare de semipreparate culinare, de cofetărie, de îngheţată şi de băuturi răcoritoare
3. Personalul din unităţile de colectare şi industrializare a laptelui
4. Personalul din industria semiconservelor de peşte şi ouă
5. Restul personalului din unităţile de alimentaţie publică şi colectivă
6. Restul personalului din fabricile şi secţiile de preparate de carne
7. Personalul din unităţile de îmbuteliere a apelor minerale şi din fabricile de băuturi răcoritoare
8. Personalul din unităţile şi punctele de desfacere a alimentelor, care manipulează alimente neambalate
9. Personalul din fabricile de produse zaharoase
10. Personalul din fabricile şi secţiile de conserve sterilizate
11. Personalul din industria de panificaţie, a pastelor făinoase, băuturilor alcoolice

Observaţie: Conţinutul şi prevederile acestei fişe se aplică numai persoanelor care vin în contact direct cu alimente neambalate.

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor, inclusiv al cavităţii bucale)
– examen coprobacteriologic
– examen coproparazitologic

Examen medical periodic:
– examen clinic general – semestrial (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor, inclusiv al cavităţii bucale)
– examen coprobacteriologic – în trimestrul II sau III
– examen coproparazitologic – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor)
– spirometrie
– examen coprobacteriologic
– examen coproparazitologic

Examen medical periodic:
– examen clinic general – semestrial (atenţie: examenul tegumentelor)
– spirometrie – anual
– examen coprobacteriologic – în trimestrul II sau III
– examen coproparazitologic – anual

1. Personalul care lucrează nemijlocit cu materia primă şi produsul finit care nu suferă un proces de sterilizare
2. Personalul care lucrează în laboratoare de preparare de seruri, vaccinuri şi derivate de sânge
3. Personalul care lucrează cu materia primă şi produsul finit ce suferă un proces de sterilizare

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor, aparatul respirator)
– spirometrie
– Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBs – la indicaţia medicului de medicina muncii
– Ac anti HCV – la indicaţia medicului de medicina muncii
– Ac anti HIV 1,2 – la indicaţia medicului de medicina muncii
– examen coproparazitologic – la indicaţia medicului de medicina muncii
– examen coprobacteriologic – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: examenul tegumentelor, aparatul respirator)
– spirometrie – anual
– Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBs – la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)
– Ac anti HCV – la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)
– Ac anti HIV 1,2 – la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)
– examen coproparazitologic – la indicaţia medicului de medicina muncii
– examen coprobacteriologic – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor, inclusiv al cavităţii bucale)
– examen coprobacteriologic
– examen coproparazitologic

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor, inclusiv al cavităţii bucale)
– examen coprobacteriologic – trimestrul II sau III
– examen coproparazitologic – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor, inclusiv al cavităţii bucale)
– Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBs
– Ac anti HCV
– Ac anti HIV 1,2
– spirometrie – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor, inclusiv al cavităţii bucale)
– Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBs – la indicaţia medicului de medicina muncii
– Ac anti HCV – la indicaţia medicului de medicina muncii
– Ac anti HIV 1,2 – la indicaţia medicului de medicina muncii
– spirometrie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor)
– spirometrie
– examen coproparazitologic

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: examenul tegumentelor)
– examen coproparazitologic – anual
– spirometrie – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor, inclusiv al cavităţii bucale)
– examen coprobacteriologic
– examen coproparazitologic
– spirometrie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: examenul tegumentelor)
– examen coprobacteriologic – trimestrul II sau III
– examen coproparazitologic – anual
– spirometrie – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor)
– examen coproparazitologic

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: examenul tegumentelor)
– examen coproparazitologic – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor)
– Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBs
– Ac anti HCV
– Ac anti HIV 1,2
– examen coproparazitologic
– examen coprobacteriologic doar pentru personalul care vine în contact cu alimentele
– examen psihiatric doar pentru personalul care îngrijeşte persoana cu handicap şi pentru asistentul maternal – la indicaţia medicului de medicina muncii
– examen psihologic

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual (semestrial doar pentru personalul care vine în contact cu alimentele; atenţie: examenul tegumentelor)
– examen coprobacteriologic – în trimestrul II sau III – doar pentru personalul care vine în contact cu alimentele
– examen coproparazitologic – anual
– Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBs – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)
– Ac anti HCV – la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)
– Ac anti HIV 1,2 – la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)
– examen psihiatric doar pentru personalul care îngrijeşte persoana cu handicap şi pentru asistentul maternal – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen psihologic – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor)
– examene paraclinice în funcţie de specialitatea medicală şi caracteristicile postului/locului de muncă
– examen psihiatric – la indicaţia medicului de medicina muncii
– Ag HBs sau după caz Ac anti HBs
– Ac anti HCV
– Ac anti HIV 1,2 – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen psihiatric – la indicaţia medicului de medicina muncii
– Ag HBs sau, după caz, Ac anti HBs – la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)
– Ac anti HCV – la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)
– Ac anti HIV 1,2 – la indicaţia medicului de medicina muncii (în cazul expunerii accidentale la produse biologice)

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– examen psihiatric – la indicaţia medicului de medicina muncii
– examen coproparazitologic – pentru personalul educativ (educatori)

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen psihiatric – la indicaţia medicului de medicina muncii
– examen coproparazitologic – pentru personalul educativ (educatori) – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– examen psihologic (coeficient de inteligenţă, teste de comportament, teste de personalitate)
– examen psihiatric – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen psihologic (teste de comportament, teste de personalitate) – din 2 în 2 ani
– examen psihiatric – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical la angajare:
– examen clinic general (atenţie: acuitate vizuală şi auditivă, probe neurologice, etilism cronic)
– examen psihologic
– testarea acuităţii vizuale, câmp vizual, vedere cromatică
– probe vestibulare, probe de echilibru
– audiogramă
– ECG
– glicemie

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: acuitate vizuală şi auditivă, probe neurologice, etilism cronic)
– examen psihologic
– testarea acuităţii vizuale, câmp vizual, vedere cromatică – anual
– probe vestibulare, probe de echilibru – anual – audiogramă – anual
– ECG – anual
– glicemie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– ECG
– examen psihologic – la indicaţia medicului de medicina muncii
– examen psihiatric – la indicaţia medicului de medicina muncii
– glicemie
– investigaţii specifice, în funcţie de tipul de expunere profesională

Examen medical periodic:
– examen clinic general – semestrial
– ECG – anual
– examen psihologic – la indicaţia medicului de medicina muncii
– examen psihiatric – la indicaţia medicului de medicina muncii
– glicemie – anual

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– investigaţii specifice, în funcţie de tipul de expunere profesională
– serologie sau investigaţii specifice pentru afecţiuni infecţioase endemice în ţara/regiunea de provenienţă

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– investigaţii corespunzătoare expunerii profesionale

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– glicemie
– ECG
– examen psihologic – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– glicemie – anual
– ECG – anual
– examen psihologic – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– probe vestibulare, probe de echilibru
– glicemie
– ECG
– audiogramă
– testarea acuităţii vizuale, câmp vizual
– examen psihologic – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– probe vestibulare, probe de echilibru – anual
– glicemie – anual
– ECG – anual
– audiogramă – anual
– testarea acuităţii vizuale, câmp vizual – anual
– examen psihologic – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– probe vestibulare, probe de echilibru
– glicemie
– ECG
– audiogramă
– spirometrie
– testarea acuităţii vizuale, câmp vizual
– examen psihologic – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– probe vestibulare, probe de echilibru – anual
– glicemie – anual
– ECG – anual
– audiogramă – anual
– spirometrie – anual
– testarea acuităţii vizuale, câmp vizual – anual
– examen psihologic – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical la angajare:
– examen clinic general
– examen psihologic – la indicaţia medicului de medicina muncii
– examen psihiatric – la indicaţia medicului de medicina muncii

Examen medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen psihologic – la indicaţia medicului de medicina muncii
– examen psihiatric – la indicaţia medicului de medicina muncii

SUNA ACUM